gyakran ismételt kérdések

1. Hogyan vehetek részt a Játékban?

Vásároljon egyszerre legalább 600 Ft értékben hűtött Kinder® terméket 2018. június 18. és július 22. között, és a vásárlást igazoló blokk adatait töltse fel a weboldalunkra.

2. Milyen termékek vásárlásával vehetek részt a Játékban?

A játékban minden hűtött Kinder® termék részt vesz (Kinder Tejszelet, Kinder Pingui, Kinder Maxi King, Joghurt-Schnitte, Kinder Paradiso, Kinder Choco Fresh márkák termékei).

3. Kik vehetnek részt a Játékban?

A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött, állandó, bejelentett magyarországi lakóhellyel, érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, cselekvőképes magyar állampolgár - természetes személy, aki a Játékszabályban leírt feltételeknek megfelelően a meghatározott termékekből a meghatározott mennyiségben vásárol, és személyes adatait és a vásárlást igazoló blokk adatait feltölti a 50.kinder.hu weboldalra.

A Játékban a Szervező, a Lebonyolító és a Játékban résztvevő kiskereskedelmi egységek dolgozói és ezen személyes (Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti) közeli hozzátartozói, továbbá minden olyan Játékos, aki a személyes adatok megadásakor nem a valóságnak megfelelő, személyazonosító igazolvánnyal igazolható személynevet vagy lakcímet ad meg, érvényesen nem vehet részt.

4. Feltöltöttem a kódot. Meg kell őriznem a blokkot ezután is?

Feltétlenül. A vásárlást igazoló blokk eredeti példányát 2018. október 31-ig meg kell őrizni, mert a nyereményt csak ennek átadásával veheti át a nyertes.

5. Ugyanazon blokk adatait többször is feltölthetem?

Nem, egy blokkal egy pályázat regisztrálható. Még akkor is, ha az adott blokkon többször 600 Ft értékű hűtött Kinder® termék szerepel. A többször feltöltött blokk automatikusan kizárásra kerül a Játékból.

6. Akkor hogyan nevezhetek többször?

A Játékosok többszöri vásárlással és több blokk adatainak feltöltésével növelhetik nyerési esélyeiket. Fontos azonban, hogy minden érvényes blokkon legalább 600 Ft értékű hűtött Kinder® terméknek kell szerepelnie.

7. Mikor és hogyan tudom meg, hogy nyertem-e?

A családi fotókkal készült társasjáték és az egyedi tervezésű kerékpár nyertesei az adatok feltöltése után azonnal, képernyőüzenetben és e-mailben kapnak értesítést. A Fődíjak nyertesei a Játék végén, 2018. július 26-án 16 óráig kapnak értesítést e-mailben és telefonon, amennyiben a telefonszámukat megadták.

8. Hányszor nevezhetek a Játékba?

A Játék időtartama alatt korlátlan számú pályázat küldhető be, ugyanakkor egy Játékos egy adott napi vásárlásai közül, maximum 10 db blokkal vehet részt.

9. Egy blokkal hány nyereményt nyerhetek?

Egy blokkal egy nyeremény nyerhető: egy darab egyedi társasjáték vagy egy darab egyedi tervezésű kerékpár vagy egy Fődíj.

10. Összesen hány nyereményt nyerhetek?

Egy Játékos a nevezések számától függetlenül maximum:

 • 1 db Fődíjat
 • 3 db egyedi társasjátékot
 • 1 db egyedi tervezésű kerékpárt

nyerhet.

A Fődíj sorsoláson azok a pályázatok vesznek részt, amelyek tárgynyereményt nem nyertek.

11. Hogyan történik a sorsolás?

Minden egyedi társasjáték vagy egyedi tervezésű kerékpár esetében a Játék kezdete előtt kisorsoltunk egy nyerő időpontot. A nyerő időpontok 2018. június 18. 00:00:00 óra és július 22. 23:59:59 óra közé esnek. Az adott időpontban, vagy azt követően az első érvényes Pályázatot beküldő Játékos nyeri meg az adott nyereményt.

A Fődíj sorsolásra 2018. július 26-án 14 órakor kerül sor. A Fődíj sorsoláson azok a pályázatok vesznek részt, amelyek tárgynyereményt nem nyertek.

12. Hogyan kérhetem az adataim törlését?

 • Levélben: a Ferrero Magyarország Kft. (székhely: 1133 Budapest, Váci út 76.) postacímére küldött nyilatkozattal, melyben kéri az adatai törlését.
 • Weboldalunkon: a www.ferrero.hu oldalon a Kapcsolat menüponton keresztül elküldött nyilatkozattal.
 • E-mailben: az privacy.hungary@ferrero.com e-mail címre küldött levélben.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy adatainak a Játék időtartama alatti törlése a Játékból való kizárását eredményezi, mivel adatok hiányában a Szervező nem tudja azonosítani a Játékost.

játékszabályzat


1. A játék szervezője:


„50 éves Kinder - hűtött termékek nyereményjátéka” elnevezéssel a Ferrero Magyarország Kft. (székhely: 1133 Budapest, Váci út 76.), a továbbiakban „Szervező”, a magyarországi kiskereskedelmi egységek vásárlói számára nyereményjátékot hirdet, a továbbiakban „Játék”. A Játék lebonyolítója a Geometry Global Hungary Kft. (székhely: 1065 Budapest, Nagymező u. 44.), az A4C Marketing Kft. (székhely: 1092 Budapest, Bakáts tér 2.) és a DONE. Digital Kft. (székhely: 1095 Budapest, Gát utca 21, fsz/1.) a továbbiakban „Lebonyolítók”.

2. Információ a Játékról:


A hivatalos Játékszabály megtalálható a http://50.kinder.hu oldalon.

A Játék ideje alatt, illetve 2018. október 31-ig a Lebonyolító információs e-mail címet (kinder50hutott@kinder.hu) üzemeltet, melyen a megküldött megkeresések munkanapokon kerülnek megválaszolásra

A Játék televízióban, sajtóhirdetésekben, kültéri plakátokon, online felületeken, valamint in store reklámanyagokon kerül meghirdetésre. A hirdetésekben a nyeremények képei csak illusztrációk.

3. A Játékban résztvevő személyek, részvételi jogosultság:


A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött, állandó, bejelentett magyarországi lakóhellyel, érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, cselekvőképes magyar állampolgár - természetes személy, aki

 • a Játék időtartama alatt bármely Magyarországon található kiskereskedelmi egységben egy vásárlás alkalmával legalább 600 Ft értékben bármilyen, a Szervező Ferrero Magyarország Kft. által forgalmazott, az 5. pontban megjelölt hűtött Kinder terméket vásárol, majd
 • a http://50.kinder.hu oldalon, a továbbiakban: „Weboldal”, előbb megadja személyes adatait, majd a vásárlását igazoló blokk/nyugta adatait (a 6. pontban részletezve), a továbbiakban: „Pályázat”

a továbbiakban fentiek együttesen „Játékos”.

A Játékban a Szervező, a Lebonyolító és a Játékban résztvevő kiskereskedelmi egységek dolgozói és ezen személyek (Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti) közeli hozzátartozói, továbbá minden olyan Játékos, aki a személyes adatok megadásakor nem a valóságnak megfelelő, személyazonosító igazolvánnyal igazolható személynevet vagy lakcímet ad meg, érvényesen nem vehet részt.

4. A Játék időtartama:


A Játék 2018. június 18. 00:00:00 órától – 2018. július 22. 23:59:59 óráig tart.
A vásárlásoknak a fenti időtartamban kell megtörténniük.
A Pályázatok beérkezésének 2018. július 22. 23:59:59 óráig kell megtörténniük.

A Játék időtartamától eltérő időben történt vásárlásokkal a Játékban nem lehet részt venni. Az ezen időszak előtt és után beérkezett Pályázatok érvénytelennek tekintendők.

A Pályázatok beérkezési időpontjának meghatározásául a Játék szerverére történő beérkezési időpont az irányadó.

A Játék 5 Játék hétből áll:

 1. Időszak: 2018. június 18. 00:00:00 – június 24. 23:59:59
 2. Időszak: 2018. június 25. 00:00:00 – július 01. 23:59:59
 3. Időszak: 2018. július 02. 00:00:00 – július 08. 23:59:59
 4. Időszak: 2018. július 09. 00:00:00 – július 15. 23:59:59
 5. Időszak: 2018. július 16. 00:00:00 – július 22. 23:59:59

Az egyes időszakok sorsolásain az adott időszak során beérkezett érvényes Pályázatok vesznek részt.

5. A Játékban résztvevő termékek:


Minden, a Játék időtartalma alatt valamennyi, magyarországi kiskereskedelmi forgalomban kapható, a Ferrero Magyarország Kft. által forgalmazott a Játékban részt vevő Kinder Tejszelet, Kinder Pingui, Kinder Maxi King, Joghurt-Schnitte, Kinder Paradiso vagy Kinder Choco Fresh márkák termékei.

A Játékban részt vevő részletes terméklista:

 • Kinder Tejszelet 28g
 • Kinder Tejszelet 5x28g
 • Kinder Tejszelet 10x28g
 • Kinder Pinguí 30g
 • Kinder Pinguí 4x30g
 • Kinder Pinguí kókusz 30g
 • Kinder Pinguí karamell 30g
 • Kinder Maxi King 35g
 • Kinder Maxi King 3x35g
 • Kinder Choco Fresh 105g
 • Kinder Paradiso 29g
 • Joghurt-Schnitte 28g
 • Joghurt-Schnitte 5x28g
 • Joghurt-Schnitte málna 28g
 • Joghurt-Schnitte málna 5x28g

6. A Játékban való részvétel menete:


Egy Játékos a fenti pontokban részletezettek szerinti vásárlásával a következő módon küldheti be Pályázatát a Játékra.

A Weboldalon megadja az alábbi adatokat:

 • teljes név (vezeték- és keresztnév)
 • saját e-mail cím
 • saját e-mail cím még egyszer
 • saját telefonszám – opcionálisan adható meg – (kizárólag a nyertesség esetén történő kommunikációban kerül felhasználásra)
 • AP kód (a nyugta utolsó sora; AP betűk után A és 8 db számjegy)
 • a vásárlásának dátuma (hónap, nap)
 • a vásárlásának időpontja (óra, perc)
 • a regisztrálási folyamat végén a Játékosnak el kell fogadnia jelen Játék játékszabályát és hozzá kell járulnia személyes adatainak Játék szabályzatának 11. pontjában foglaltak szerinti kezeléséhez.

Minden Pályázatbeküldés eredményéről képernyő- és e-mail üzenetben kap értesítést a Játékos.


Általános információk a részvételt illetően:

Egy vásárlást igazoló blokk adatai kizárólag egy érvényes Pályázatban küldhetők be.

Egy Játékos több Pályázattal is részt vehet a Játékban, amennyiben a Játék időtartama alatt többször vásárol, vásárlásonként legalább 600 Ft értékű hűtött Kinder terméket a magyarországi kiskereskedelmi egységekben, és egy-egy Pályázatban elküldi az egyes vásárlások megfelelő adatait.

A Játék szempontjából ugyanazon blokknak számít, ha azon azonos az AP kód, a vásárlás dátuma és időpontja (óra, perc). Amennyiben a Játékos olyan blokk adatait (AP kód, vásárlás dátuma és időpontja) adja meg, amely korábban már feltöltésre került, a Játékban nem vehet részt, illetve ezen blokk automatikusan kizárásra kerül a Játékból.

Egy Pályázatban csak egy vásárlás adatai küldhetők be.

Ha több Pályázatot tölt fel a Játékos a Weboldalra, minden egyes alkalommal meg kell adnia a 6. pontban meghatározott összes adatot.

Egy Játékos kizárólag egy e-mail címmel vehet részt a Játékban. Kizárható (akár a nyertességről történő értesítés kézhezvételét követően is) az a Játékos, aki eltérő adatokkal és/vagy egynél több e-mail címmel vagy telefonszámmal küld be Pályázatot a Játékra.

Egy e-mail cím és egy telefonszám csak egy Játékos által adható meg érvényesen.

Egy Játékos (egy e-mail cím) egy adott napi vásárlásai közül, maximum 10 db blokkal vehet részt.

A vásárlást igazoló blokk eredeti példányát 2018. október 31-ig meg kell őrizni, mert nyertesség esetén az eredeti vásárlási bizonylat bemutatása szükséges.

A Szervező és Lebonyolító jogosult a Játék közben is valamennyi eredeti blokkot bekérni a Játékosoktól, melyeknek a felszólítást követően 7 naptári napon belül be kell érkeznie. Postai cím: A4C Marketing Kft. (1461 Budapest, PF. 71.), vagy a Játékosnak be kell mutatnia személyesen egy, a Lebonyolítóval előzetesen egyeztetett időpontban. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben bármelyik eredeti blokkot nem küldik be a Játékosok, továbbá a hibás AP kódokkal vagy nem valós adatokkal regisztráló Játékosokat időszakosan vagy véglegesen kizárja a Játékból. A beküldött AP kódok elfogadhatóságával kapcsolatban, vagy bármely más felmerülő vitás esetben a Szervező döntése az irányadó.

Amennyiben egy Játékos olyan üzletben vásárol, ahol a vásárlást igazoló blokk nem egyértelműen azonosítja a Játékban résztvevő hűtött Kinder termék vásárlását (pl. Gyűjtő1, Tétel3, stb.), akkor a Játékosnak az üzletben a vásárláskor a pénztárostól kell kérnie, hogy írja rá a blokkra a megfelelő tétel mellé a hűtött Kinder termék nevét és a pénztárossal alá kell íratnia és pecsételtetnie a blokk elejét.

A Játékban csak olyan vásárlások vehetnek részt, amelyekről a vásárlás során blokk, nyugta került kiállításra. A Játékban nem lehet részt venni a számlás vásárlásokkal, így az interneten keresztül történő vásárlásokkal sem.

A Pályázatbeküldést nem szükséges a vásárlás napján megtenni, azonban a sorsoláson csak a legkésőbb 2018. július 22. 23:59:59 óráig beérkezett Pályázatok vesznek részt.

7. Sorsolás


Egy Pályázattal maximum egy nyeremény nyerhető a Játék során.

Egy Játékos több Pályázat benyújtása esetén is maximum 3 db társasjátékot, 1 db kerékpárt és 1 db fődíjat nyerhet a Játék teljes ideje alatt.

A sorsoláson csak az érvényes Pályázatok vesznek részt.

7.1. Nyerő időpontok sorsolása


A Játék kezdete előtt közjegyző jelenlétében nyerő időpontok kerülnek kisorsolásra másodperc pontossággal, nem nyilvánosan az A4C Marketing Kft. irodájában 1092 Budapest, Bakáts tér 2.

7.1.1. Nyerő időpontok a társasjáték nyereményekért


A Kinder társasjáték nyereményekhez tartozó nyerő időpontok kerülnek kisorsolásra, 2018. június 18. 00:00:00 és július 22. 23:59:59 között, összesen 35 napon, 5 – 5 db (mindösszesen 175 db).

7.1.2. Nyerő időpontok a kerékpár nyereményekért


A Kinder kerékpár nyereményekhez tartozó nyerő időpontok kerülnek kisorsolásra, Játék hetenként 2 – 2 db (mindösszesen 10 db).

Az adott időpontban, vagy azt követően az első érvényes Pályázat beküldést végrehajtó Játékos nyeri meg az adott nyereményt. Az egy időpontban érkező Pályázatok között a rendszer állítja fel automatikusan a nyertes sorrendet. Amennyiben több Játékos századmásodpercre azonos időpontban küldi be a Pályázatát, az a Játékos lesz a nyertes, akinek a Pályázatát a számítógépes szerver sorrendben elsőként dolgozza fel.
Tartaléknyertes az előre meghatározott nyerő időpont esetében, a nyerő időpont után - a 3. pontban foglalt feltételeknek megfelelő – soron következő érvényes Pályázatot beküldő Játékos.
A tartaléknyertes akkor válik jogosulttá a nyereményre, ha az eredeti nyertes, illetve az őt megelőző tartaléknyertes Játékos(ok) a jelen szabályzatban leírt bármely alaki, vagy személyi feltételnek nem felel(nek) meg, a megadott e-mail címen nem elérhető(ek), jogosultságát/jogosultságukat a 9. pontban meghatározott határidőben nem igazolja/igazolják vagy egyéb, jelen játékszabályzatba foglalt okból kizárásra kerül(nek).

A Pályázat beérkezési időpontját illetően a Játék szervere által rögzített időpont az irányadó.

7.2. Fődíjak sorsolása


Az öt darab fődíj sorsolására 2018. július 26-án 14 órakor az A4C Marketing Kft. irodájában 1092 Budapest, Bakáts tér 2. (bejárat a Bakáts u. 5-7. felől), gépi sorsolással, közjegyző előtt, nyilvánosan kerül sor.

A sorsoláson a Játék teljes időtartama alatt beérkezett, napi és heti nyereményt még nem nyert érvényes Pályázatok vesznek részt.
A sorsoláson csak érvényes Pályázato(ka)t beküldő Játékosok vesznek részt.

A nyertes Pályázat – név és vásárlás dátuma, időpontja – az érvényesítést követően a http://50.kinder.hu oldalon elérhetővé válik, melyhez a Játékos a jelen Játékban való részvétellel automatikus és feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja. A fődíjakra vonatkozóan 25 db tartalék nyertes kerül kisorolásra.

8. Nyeremények


A Játék teljes időtartama alatt az alábbi nyeremény nyerhetők meg:

8.1. Fődíj


5 db egyenként 1 000 000 Ft összértékű vásárlási utalványok
A nyertes Játékosok dönthetik el és nyilatkoznak írásban arról, hogy az 1 millió forint nyeremény összeget, milyen rész összegekben szeretnék megkapni az alábbiakban felsorolt három választható vásárlási utalvány formájában (100.000 forintonkénti bontásban lehet elosztani).

 • Konzolvilág: Törzsvásárlói kártya (plasztikkártya) formájában kerül átadásra a nyertes Játékos által megnevezett összeg. A kártyára pontok formájában kerül feltöltésre a Játékos által meghatározott nyereményösszeg (1 pont = 1 Ft). Ezt a nyertes egy összegben, de akár részleteiben is felhasználhatja, a plasztikkártya kiállításának napjától számított 1 évig. A kártya felhasználható mind a Konzolvilág üzleteiben mind az online webshopban történő vásárlás esetén is. Amennyiben a megvásárolni kívánt áru értéke magasabb, mint a kártyán található összeg, úgy a különbözetet a nyertes Játékosnak kell megfizetnie. Az utalvány névre szóló, nem átruházható, készpénzre nem váltható át.
 • REGIO JÁTÉK: 5 000 Ft-os papír alapú voucherek formájában kerül átadásra a nyertes Játékos által meghatározott összeg. Ezeket a nyertes egy összegben, de akár részleteiben is felhasználhatja, a papír alapú voucherek kiállításától számított 1 évig. A voucherek felhasználhatóak a REGIO JÁTÉK üzleteiben, valamint az online webshopban történő vásárlás, de az üzletben történő kifizetés és átvétel esetén. Amennyiben a megvásárolni kívánt áru értéke magasabb, mint az adott voucheren található összeg, úgy a különbözetet a nyertes Játékosnak kell megfizetnie. Az utalvány nem névre szóló, nem átruházható, készpénzre nem váltható át.
 • Dechatlon: Plasztikkártyá(k) formájában kerül átadásra, a kártyá(k)ra kerül feltöltésre a Játékos által meghatározott nyereményösszeg. 1 db plasztikkártyára maximum 50.000 Ft értékben lehet pontokat feltölteni, amennyiben magasabb a Játékos által meghatározott összeg, mint 50.000 Ft, úgy az több kártyán kerül átadásra. Ezt a nyertes egy összegben, de akár részleteiben is felhasználhatja, a plasztikkártya kiállításától számított 2 évig. A kártyák felhasználhatóak mind a Dechatlon üzleteiben mind az online webshopban történő vásárlás esetén is. Amennyiben a megvásárolni kívánt áru értéke magasabb, mint a kártyán található összeg, úgy a különbözetet a nyertes Játékosnak kell megfizetnie. Az utalvány névre szóló, az nem átruházható, készpénzre nem váltható át.

8.2. Nyerő időpontok alapján megnyerhető nyeremény I. - Egyedi tervezésű kerékpár


A Játék 5 hetére vonatkozóan a résztvevők között 2 – 2 db, azaz összesen 10 db egyedi tervezésű kerékpár, darabonként 200 000 Ft értékben kerül kisorsolásra.

A kerékpárokat a CyclePunk bringaműhely készíti el.
A nyeremények plasztikkártya formájában kerülnek átadásra, melyeket a Játék lebonyolítója postai úton juttatja el a nyertesnek.
A nyeremény át nem ruházható, készpénzre nem váltható át.

A nyeremény beváltásának módja:

A nyertes a nyeremény beváltásával kapcsolatban a számára megadott elérhetőségek egyikén tud egyeztetni a Cyclepunk bringaműhellyel legkésőbb 2018. október 31-ig. A nyertesnek lehetősége van személyesen egyeztetni az egyedi tervezésű kerékpár részleteit a CyclePunk bringaműhely budapesti üzletében, amennyiben viszont nem tud személyesen megjelenni, akkor megteheti ezt más formában is (e-mail, telefon, skype).

A nyeremény beváltásának legkésőbbi határideje:

2018. október 31.

A nyeremény átvétele:

A nyertes a kerékpárt Budapesten veheti át személyesen a nyereményt biztosító cégnél, amennyiben erre nincs lehetősége, kérheti a kerékpár futárral történő kiszállítását egy megadott magyarországi lakcímre (a futár szolgáltatás költsége a Szervezőt terheli).
A nyertes Játékos a kerékpár átvételekor köteles bemutatni a személyi azonosító igazolványát és a plasztikkártyáját az alvállalkozó képviselőjének, ezzel azonosítva a nyertességét. Emellett írásban nyilatkozik a nyeremény átadás pillanatában, hogy további követelést a Szervező felé nem támaszt.

8.3. Nyerő időpontok alapján megnyerhető nyeremény II. – Egyedi társasjáték r


A Játék 35 napjára (2018. június 18. – július 22.) vonatkozóan a résztvevők között 5 – 5 db, azaz összesen 175 db egyedi családi fotókkal készült Activity társasjáték kerül kisorsolásra.

A társasjátékokat a PIATNIK cég gyártja le.
Az elkészített társasjáték nyereményeket a gyártó cég postai úton vagy futár által juttatja el a nyertesnek.
A nyeremény át nem ruházható, készpénzre nem váltható át.

A nyeremény legyártásának módja:

A nyertes a nyeremény elkészítésével kapcsolatban köteles együttműködni a Lebonyolítóval, a nyertességét megerősítő e-mailt követő 7 naptári napon belül. A nyertes a visszaigazoló e-mailben található linkre kattintva a saját adatlapjára érkezve tudja feltölteni a társasjáték elkészítéséhez szükséges maximum 6 db fotót. A képek fileformátuma JPG vagy PDF lehet, egyenként maximum 15MB méretűek lehetnek.

Az egyedi társasjátékok elkészítéséhez feltöltött képpel kapcsolatban a Lebonyolító felelőssége kizárása mellett ellenőrzi, hogy a kép:

 • nem sérti-e más személyek vagy vállalatok szellemi tulajdonhoz fűződő jogát, illetve személyiségi jogait
 • nem támogat-e erőszakos, veszélyes vagy antiszociális viselkedési formákat;
 • nem törvényellenes-e és nem sérti-e az íratlan és írott közösségi szabályokat;
 • nem sérti-e mások etnikai, vallási, politikai meggyőződését;
 • nem tartalmaz-e obszcén, sértő, vulgáris, fenyegető, zaklató, szexista vagy rasszista utalásokat;
 • nem tartalmaz-e spam jellegű üzenetet és nem okoz-e technikai zavart az oldal működésében.

Amennyiben a felsoroltak bármelyikét tapasztalja a Lebonyolító, úgy azt haladéktalanul eltávolítja és erről tájékoztatja a Játékost is. A képek feltöltésével a nyertes kijelenti és szavatol, hogy a képek a fenti követelményeknek megfelelnek, és a nyertes jogosult a képeket megosztani a Lebonyolítóval a fenti cél érdekében. A nyertes köteles mind a Szervezőt, mind a Lebonyolítót megóvni és mentesíteni minden olyan követeléstől, kártól, költségtől, bírságtól és egyéb következménytől, ami őket a nyertes jogsértő vagy a fentieket sértő magatartása vagy mulasztása miatt éri.

A nyereményhez szükséges fotók feltöltésének legkésőbbi határideje:

2018. október 31.

A nyeremény átvétele:

A nyeremények futár által kerülnek kiküldésre a nyertesek részére. (ennek költsége a Szervezőt terheli).
A nyertes Játékos a társasjáték átvételekor köteles bemutatni a személyi azonosító igazolványát az alvállalkozó képviselőjének, ezzel azonosítva a nyertességét. Emellett írásban nyilatkozik a nyeremény átadás pillanatában, hogy további követelést a Szervező felé nem támaszt.

9. Nyeremény átadása, illetve átvétele


A Játékosok a Pályázat beküldésekor azonnali értesítést kapnak képernyő üzenetben és e-mailben a beküldés eredményéről.

A fődíjak nyertesei a fődíjak sorsolását követően, 2018. július 26-án 16 óráig kapnak értesítést a Lebonyolítótól e-mail levélben és akár telefonon is (amennyiben megadták telefonszámukat).

A nyeremények átadását megelőzően a Szervező a Lebonyolítón keresztül ellenőrzi a jelen játékszabályban meghatározott feltételek fennállását. A Lebonyolító a Játékos által megadott e-mail címen kéri a Játékosok nyilatkozatát, hogy valóban jogosultak a Játékban való részvételre, továbbá e-mailben bekéri a nyertes vásárlást igazoló blokk másolatát. A nyilatkozat és blokk másolatának megküldésére a nyertes Játékosoknak a nyertességről szóló e-mail üzenet elküldésétől számított 7 naptári nap áll rendelkezésre.

Amennyiben az e-mail kiküldés a Lebonyolító számára egyértelmű módon sikertelen, vagy nem érkezik válasz e-mail a nyertes Játékostól, úgy a megadott 7 naptári napon belül, még két alkalommal emlékeztető e-mailt küld és telefonon is megkísérli elérni a nyertes Játékost.

A nyertes Pályázat ellenőrzésének eredményéről a Lebonyolító tájékoztatja a nyertest. Amennyiben azt megfelelőnek találta, úgy a Játékosnak további 7 naptári napon belül az eredeti, nyertes vásárlását igazoló blokkot is el kell postáznia a Lebonyolító postai címére, A4C Marketing Kft. (1461 Budapest, PF. 71.), vagy személyesen átadhatja a Lebonyolító képviselőjének a 1092 Budapest, Bakáts u. 5-7. címen, munkanapokon 09:30 és 16:00 óra között. A Lebonyolító az eredeti blokk beérkezését követően értesíti a nyertes Játékosokat az ellenőrzés eredményéről és nyertesség esetén kizárólag a nyeremény postázásához történő felhasználás érdekében bekéri a személyes adatait (város, cím, irányítószám, telefonszám).

Amennyiben a blokk másolata az első értesítéstől számított 7 naptári napon belül, továbbá az eredeti blokk az ellenőrzés eredményéről történt értesítéstől számított 7 naptári napon belül nem érkezik meg a Lebonyolító részére, vagy a társasjáték nyertes a nyertességet visszaigazoló tájékoztató levél kiküldésétől számított 7 naptári napon belül nem tölti fel a képeit, vagy a kerékpár nyertes a nyertességét visszaigazoló tájékoztató levél kiküldésétől számított 7 naptári napon belül nem adja meg személyes adatait (melyek kizárólag a nyeremény postázához szükségesek), vagy a nyertes egyéb okból nem jogosult a nyereményére (pl. nem rendelkezik magyarországi lakóhellyel vagy eltérők a Pályázatban megadott adatok az eredeti vásárlási bizonylaton szereplő adatoktól, nem szerepel rajta a megfelelő értékű hűtött Kinder termék vagy a hitelesített „gyűjtő” blokk nem igazolja egyértelműen a résztvevő termékek elnevezését és/vagy az üzlet pecsétje nem jól látható és nem beazonosítható stb.), úgy a nyertes elveszti a nyereményre való jogosultságát és a sorrendben következő tartaléknyertes válik nyertessé és kap kiértesítést a nyertessé válásáról. A tartaléknyertes is a fent leírtak szerint kerül kiértesítésre.

A fenti határidők mindegyike jogvesztő, azaz azok bármelyikének nem teljesülése esetén a nyertes elveszti a nyereményre való jogosultságát.

A nyertes és a tartaléknyertes Játékosok kötelesek együttműködni a Lebonyolítókkal annak érdekében, hogy a nyeremények átadására legkésőbb a fődíj sorsolást követő 90 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező és Lebonyolítók felelőssége nem állapítható meg. A Szervező a nyeremények átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosra nézve jogvesztő.

A Játékos által postai úton beküldött blokkot, illetve blokkokat a Szervező, illetve Szervező megbízottjai nem juttatják vissza a Játékosnak. A blokk vagy blokkok elküldésével és Lebonyolító részére határidőben történő megérkezésével kapcsolatos felelősség a Játékost terheli.

Amennyiben a nyertes Játékos a postai úton megküldött nyereményét az egyszeri kézbesítést követően nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti.

A beküldött személyi adatok, blokkok érvényességével kapcsolatban, vagy bármely más felmerülő vitás esetben a Szervező döntése az irányadó.

A nyeremények átvétele csak abban az esetben történhet meg, amennyiben a nyertes előzetesen megküldte a nyertes eredeti blokkot is, annak érvényességét a Lebonyolító a Szervező jóváhagyásával visszaigazolta, valamint a fődíjak esetében személyazonosságát érvényes hivatalos fényképes okmányokkal igazolta.

A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a hibás vagy nem valós Pályázatokat küldő, nem szabályosan, nem a Játék szellemével összeegyeztethető módon, illetve nem a megengedett eszközökkel résztvevő, és így a maga számára jogtalan előnyöket szerző (például több e-mail címmel, telefonszámmal vesz részt a Játékban, csapatban játszik, vagy nem a Játékban részt vevő termékek vásárlását igazoló gyűjtőblokkal pályázik stb.) Játékosokat időszakosan vagy véglegesen kizárja a Játékból, továbbá számukra a nyeremény átadását megtagadni jogosult. A Szervező döntése a kizárás kérdésében végleges és az nem vitatható.

Amennyiben a Játék időtartama alatt nem érkezik megfelelő számú érvényes Pályázat (akár az utolsó nyerő időpontokat követően) úgy a Szervező fenntartja a jogot, hogy az eredetileg meghirdetett nyereményeknél kevesebbet adjon át.

A nem eredeti, megrongált, sérült, rosszul olvasható bizonylattal nem lehet részt venni a Játékban és az ezzel pályázó Játékos utólagosan kizárásra kerül. A blokkon egyértelműen beazonosíthatónak kell lennie a Pályázatban megadott adatok mindegyikének.

Amennyiben a nyertes személyét illetően vita keletkezik, úgy a nyeremény eljuttatásának kérdésében, illetve a nyertes személyének meghatározásában a Szervező döntése végleges és nem vitatható.

A társasjátékot futár által kézbesítve, míg a kerékpárt fizikai voucher formájában, postai úton juttatja el a Lebonyolító a nyertesek részére, majd a kész kerékpárokat a nyertesek személyesen vagy futár általi kézbesítés során vehetik át. A fődíjak átadására személyesen, a Szervező irodájában (1133 Budapest, Váci út 76.), előzetesen egyeztetett időpontban kerül sor.

10. Adók és közterhek


A nyereményekkel kapcsolatos bármely esetlegesen felmerülő egyéb adó és járulék megfizetését Szervező vállalja.

A nyeremény átvételével és használatával járó egyéb költségek a nyertest terhelik.

A nyeremény átvételét követően a nyertes további követelést a Szervező felé nem támaszthat és erről írásban nyilatkozik a nyeremény átadás pillanatában.

11. Adatkezelés, személyhez fűződő jogok


A nyereményjáték során végzett adatkezelésekkel kapcsolatos kontaktszemély adatai:
Cégnév: Geometry Global Hungary Kft.
Székhely: 1065 Budapest, Nagymező u. 44.
E-mailcím: kinder@geometry.com
Telefon: +36 1 214 6750

11.1) A nyereményjáték lebonyolításával kapcsolatos adatkezelés

A Játékos 5. pont szerinti Pályázatának elküldésével az általános adatvédelmi rendelet ((EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet) 6. cikk (1) a) pontja alapján kifejezetten hozzájárulását adja ahhoz, hogy a regisztrációs lapon megadott és a Szervező (vagy megbízásából a Lebonyolító) által esetleges bekért további személyes adatait a Szervező a nyereményjáték lebonyolítása céljából (ideértve többek között a Játékos azonosítását, a Játékossal való kapcsolattartást és kommunikációt, az adójogi és közterhekkel kapcsolatos kötelezettségek teljesítését, a nyeremények postázását is) és annak időtartamáig a jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően kezelje, ideértve azt is, hogy amennyiben a Játékos nyertesként kerül kisorsolásra, a Szervező és a Lebonyolító az internetes honlapjukon a Nyertesek nevét és a nyerés tényét az ajándék megjelölése mellett nyilvánosságra hozzák.

A nyertesként kisorsolt Játékosok adatait az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 202.§- a alapján a Szervező a részükre kiszolgáltatott nyereményeket terhelő adó megfizetését követő ötödik adóév végéig őrzi meg. A társasjáték nyertesek által feltöltött fotókat a Lebonyolító kizárólag a nyeremény átadás pillanatáig tárolja, az átadást követően azokat megsemmisíti.

A Játékos a nyereményjátékban való részvételhez köteles valamennyi, a regisztráció során kötelezőként megjelölt adatot megadni, ellenkező esetben nem tud részt venni a játékban.

A Játékosok adatait a Szervezőn kívül a nyereményjáték lebonyolításában adatfeldolgozóként résztvevő Lebonyolítónak (Geometry Global Hungary Kft., A4C marketing Kft., DONE. Digital Kft..) és további adatfeldolgozóként alvállalkozóinak a lebonyolításban részt vevő, megfelelő titoktartási kötelezettség mellett bevont munkavállalói ismerhetik meg. Ezen további adatfeldolgozók a következők: Geometry Global Hungary Kft. (székhely: 1065 Budapest, Nagymező u. 44.), az A4C Marketing Kft. (székhely: 1092 Budapest, Bakáts tér 2.), a Get Website Kft. (1095 Budapest, Soroksári út 48. 10.ép. 1/112), a DONE. Digital Kft. (székhely: 1095 Budapest, Gát utca 21, fsz/1.) dolgozzák fel. Az adatokhoz a fődíj sorsolásnál közreműködő közjegyző (Dr. Gáspár Edina Közjegyző Iroda székhely: 1095 Budapest, Boráros tér 7. (Duna ház), 3. lépcsőház V. em. 11.) is hozzáfér kizárólag a sorsolás lebonyolításához szükséges mértékben és ideig. Az egyedi tervezésű kerékpár nyertesek esetében a készítő cég a Szöllősi Tas EV., mint a CyclePunk bringaműhely (székhely: 1092 Budapest, Köztelek utca 4/B VI/1), valamint a nyeremények kiszállításával kapcsolatban a GLS General Logistics Hungary Kft. (székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.) számára is átadásra kerülnek a nyertesek neve, telefonszáma és lakcíme a nyeremény nyertesnek történő leszállítása érdekében.

Az egyedi társasjáték nyertesek esetében a készítő cég a PIATNIK Budapest Kft. (székhely: 1034 Budapest, Bécsi út 100.) részére a nyertesek neve, telefonszáma, lakcíme és a feltöltött fotók kerülnek átadásra, valamint a nyeremények kiszállításával kapcsolatban a nyertesek neve, telefonszáma és lakcíme a GLS General Logistics Hungary Kft. (székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.) számára is átadásra kerülnek a nyeremény nyertesnek történő leszállítása érdekében.

A Játékos adatait a Szervező nem továbbítja harmadik országba, és a Játékos adataival automatizált döntéshozatalt, profilalkotási tevékenységet nem végez.

A Játék weboldala kizárólag a weboldal megfelelő működéséhez szükséges cookie-kat (süti) használ. Részletes cookie tájékoztató a http://50.kinder.hu/cookiek oldalon található.

11.2) Felvétel készítése a nyereményátadásról

Amennyiben ehhez a nyertesként kisorsolt Játékos a sorsolást követően megadott külön nyilatkozatával hozzájárul, a Játékos részére történő nyereményátadásáról kép-, hang- és filmfelvétel készülhet, és sor kerülhet ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek jelen nyereményjáték, illetve későbbi reklámpromócióhoz történő felhasználására, idő-, területi- és alkalombeli korlátozás és külön díjfizetés nélkül, ideértve különösen a felvétel akár magyarországi, akár külföldi szerveren történő online közzétételének korlátozástól mentes jogát, valamint bármely nyelvre történő lefordítás jogát is.

11.3) A Játékos adatkezelésekkel kapcsolatos jogai

A Játékos a fenti elérhetőségek bármelyikén bármikor jogosult

hozzáférést kérni a személyes adataihoz (általánosságban úgy ismert, hogy: „a Játékos hozzáférési joga”). A Játékos jogosult a Szervező által kezelt személyes adatairól másolatot kapni és ellenőrizni, hogy az adatkezelést a Szervező jogszerűen végzi-e;

a Szervező által kezelt személyes adatai helyesbítését kérni. A Játékos jogosult a hiányos vagy pontatlan személyes adatai helyesbítésére, habár ilyen esetben az újonnan átadott adat hitelességének ellenőrzése szükséges lehet;

a Szervező által kezelt személyes adatai törlését kérni. Ez feljogosítja a Játékost arra, hogy a Szervező törölje személyes adatait, amennyiben nincsen megfelelő ok a további kezelésükre. A Játékos abban az esetben is jogosult kérni személyes adatai törlését, amennyiben sikerrel tiltakozott személyes adatai kezelése ellen (lást alább), amennyiben a Szervező az adatokat jogellenesen kezelte, vagy amennyiben a Szervező köteles személyes adatait törölni. A Szervező bizonyos esetekben jogosult megtagadni a törlési kérelem teljesítését, melyről a Játékos megfelelően tájékoztatásra kerül. Amennyiben a Játékos a nyereményjáték lebonyolítása során kéri a Játék lebonyolításához elengedhetetlenül szükséges adatai törlését, abban az esetben ezt a Szervező maradéktalanul teljesíti, de ennek eredményeképpen a Játékos kizárásra kerül a játékból, és esetleges nyereményre való jogosultságát is elveszti;

személyes adatai kezelése ellen tiltakozni, ha az adatkezelés jogalapja a Szervező, vagy harmadik fél jogos érdeke, és a Játékos azért tiltakozik az adatkezelés ellen, mert úgy véli, hogy jogai, jogos érdekei, alapvető szabadságai elsőbbséget élveznek a Szervező vagy harmadik személy jogos érdekével szemben. A Játékos abban az esetben is tiltakozhat, ha személyes adatait a Szervező közvetlen üzletszerzés, piackutatás, vagy profilalkotás céljából kezeli;

személyes adatai kezelésének korlátozását kérni, ha például a Szervező jogellenes adatkezelést folytat, és a Játékos nem szeretné, hogy az adatok törlésre kerüljenek, és inkább az adatok felhasználásának korlátozását kéri, vagy amikor a Játékos vitatja a Szervező által kezelt adatok pontosságát;

a Szervező rendelkezésére bocsátott személyes adatai magának, vagy harmadik félnek való továbbítását kérni. A Játékos személyes adatait a Szervező részére vagy az általa választott harmadik fél részére tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban adja át. Fontos, hogy ez a jog csak a Játékos által a Szervező részére átadott adatokra vonatkozik;

bármelyik adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonni, amikor a Játékos személyes adatainak kezelése a Játékos hozzájárulásán alapszik. Fontos, hogy a hozzájárulás visszavonása a hozzájárulás visszavonása előtt végzett adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

Amennyiben a Játékos a nyereményjáték lebonyolítása során vonja vissza a nyereményjáték lebonyolításához szükséges adatkezeléshez adott hozzájárulását, a Játékos kizárásra kerül a játékból, és esetleges nyereményre való jogosultságát is elveszti; és

közvetlenül a hatósághoz fordulni jogellenes adatkezelés esetén. Amennyiben a Játékos úgy véli, hogy a Szervező jogellenes kezelte személyes adatait, a Szervező azt javasolja, hogy a Játékos a fenti elérhetőségek valamelyikén mindenképpen keresse meg a Szervező-t az ügy tisztázása, és mielőbbi békés rendezése végett. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, vagy a Játékos nem kívánna élni ezzel a lehetőséggel, akkor a Játékosnak – az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül – joga van ahhoz, hogy panaszt tegyen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH), vagy másik, a Játékos szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerint illetékes más adatvédelmi hatóságnál. A Játékos jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat (a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik), és dönthet úgy, hogy az eljárást a lakcíme vagy lakóhelye szerint illetékes bíróság előtt indítja meg. A NAIH elérhetőségi adatai a következők: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu weboldal: www.naih.hu.

12. Egyebek


A hirdetésekben a nyeremények képei csak illusztrációk. A Játék kommunikációs anyagaiban esetlegesen előforduló nyomtatási/elírási hibákért sem a Szervező, sem a Lebonyolítók, sem alvállalkozóik nem vállalnak felelősséget.

A Játékban vállalkozások, cégek nem vehetnek részt!

A nyeremények készpénzre át nem válthatóak és át nem ruházhatóak.
Az előírttól eltérő formátumú Pályázatok és vásárlási bizonylatok elbírálásának jogát a Szervező fenntartja.

A Játék levelező szervere által elküldött valamennyi e-mail üzenetet kézbesítettnek kell tekinteni.

A Szervező és a Játék lebonyolításában résztvevő cégek az egyes nyeremények tekintetében semmilyen jótállást vagy szavatosságot nem vállalnak, a nyertes ilyen igényét a vonatkozó jogszabályi keretek között a nyeremény forgalmazójával, szolgáltatás nyújtójával szemben érvényesítheti.

A Játékban a Játékosnak olyan e-mail címet és telefonszámot kell használnia, illetve megadnia, amin a Játék ideje alatt értesíthető nyertességéről, és a nyeremény átvétele érdekében szükséges további teendőiről. Ezen felelősség a Játékosé, ebből fakadó problémákért a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

A Szervező nem ajánlja a Játékban való részvételt harmadik személy által tulajdonolt telefonszám és e-mail cím megadásával. Amennyiben nem saját maga által regisztrált, tulajdonolt telefonszámot vagy e-mail címet vesz igénybe a Játékos, a Játék kezdete előtt kérje a jogosult hozzájárulását. A Játékkal kapcsolatos telefon és e-mail használat jogosultságából fakadó esetleges károkkal vagy vitákkal kapcsolatban Szervező, valamint a megbízásából eljáró ügynökség mindennemű felelősségét teljes mértékben kizárja. A Játékos által szolgáltatott valótlan, hiányos, megtévesztő, illetve téves adatokból származó esetleges károkért vagy jogvitákért a Szervezőt, valamint Lebonyolítókat semminemű felelősség nem terheli.

A részvételi szabályok bárminemű megsértése – akár a nyeremény átvételét követően is – a Játékból való kizárás következményét és esetleges jogi lépések megtételét vonja maga után. A Játékszabály megszegésével a Szervezőnek okozott kárért a Játékos teljes körű felelősséget vállal. A Szervező döntése a kizárás kérdésében végleges és az nem vitatható.
Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (pl. számítógépes) manipulációt, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból.

Ha a Játékos a regisztrációja vagy a Pályázat beküldése közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

Szervező és Lebonyolítók kizárják a felelősségüket a Weboldal rajtuk kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a Weboldal nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesznek minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárják, illetve megszüntessék.

AA Szervező és a Lebonyolítók kizárják a felelősségüket minden, a Weboldalt, online felületeket, illetve az azt működtető szervert ért külső támadások esetére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve a szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

Szervező és Lebonyolítók semmilyen felelősséget nem vállalnak, illetve mindennemű kártérítési igényt kizárnak a Pályázat beküldésével kapcsolatban esetlegesen felmerülő technikai hibákért (hardware- vagy software-hibák, lassú számítógép vagy internetkapcsolat/elérhetőség, internet szolgáltatók hibája, szerver-, vagy szolgáltatói hiba, az internetes oldal bármely okból történő részbeni vagy teljes elérhetetlensége, hálózati túlterheltség, engedély nélküli emberi vagy nem emberi beavatkozás a Játékba, így különösen, de nem kizárólagosan jogosulatlan hamisítás, számítógép-kalózkodás, lopás, vírus) továbbá kizárnak minden kártalanítási, kártérítési igényt a Játék során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

A weboldal optimális élményt asztali gépeken Google Chrome (56+ verzió), Mozilla Firefox (51+ verzió), Apple Safari (11+ verzió), Edge (16+ verzió) és Internet Explorer (11+ verzió) böngészőkben nyújt. A weboldal használatához minden esetben engedélyezni kell a böngészőben a JavaScript futtatását. A weboldal használata mobil eszközökön Google Chrome (61+ verzió) vagy Apple Safari (10.3+ verzió) böngészőkkel javasolt.

A postai kézbesítés elmaradásáért vagy késedelméért, valamint a kézbesítés/szállítás során (pl. a nyertes blokk/nyugta beküldésekor) keletkezett károkért és esetleges megsemmisülésért a Szervező és Lebonyolítók nem vállalnak felelősséget.

A Szervező fenntartja magának a jogot ezen hivatalos részvételi feltételek megváltoztatására, amennyiben szükségesnek ítéli meg. A módosításokról a Játékosok a Weboldalon értesülhetnek.

A Szervező valamennyi, a Játékkal kapcsolatban hozott döntése végleges, azokkal szemben fellebbezés, egyéb jogorvoslat, kártérítési vagy egyéb igény, vagy más egyéb jogi út kizárva.

Szervező, Lebonyolító a változás jogát fenntartja.

Budapest, 2018. június 18.

Szervező