Játékszabálzat és gyik

gyakran ismételt kérdések

1. Hogyan vehetek részt a Játékban?

Vásároljon egyszerre legalább 1000 Ft értékben Kinder® terméket 2018. szeptember 3. és szeptember 30. között, és a vásárlást igazoló blokk adatait töltse fel a weboldalunkra.

2. Milyen termékek vásárlásával vehetek részt a Játékban?

A játékban minden, a Ferrero Magyarország Kft által forgalmazott Kinder® termék részt vesz (Kinder® Chocolate, Kinder® Meglepetés, Kinder® Joy, Kinder® Bueno, Kinder® Country, Kinder® Happy Moments, Kinder® Delice, Kinder® Happy Hippo, Kinder® Schoko-Bons, Kinder® Love, Kinder® Surprise, Kinder® Tejszelet, Kinder® Pinguí, Kinder® Maxi King, Kinder® Choco Fresh, Kinder® Paradiso és Joghurt-Schnitte márkák különböző kiszerelésű termékei).

3. Kik vehetnek részt a Játékban?

A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött, állandó, bejelentett magyarországi lakóhellyel, érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, cselekvőképes magyar állampolgár - természetes személy, aki a Játékszabályban leírt feltételeknek megfelelően a meghatározott termékekből a meghatározott mennyiségben vásárol, és személyes adatait és a vásárlást igazoló blokk adatait feltölti a 50.kinder.hu weboldalra.

A Játékban a Szervező, a Lebonyolító és a Játékban résztvevő kiskereskedelmi egységek dolgozói és ezen személyes (Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti) közeli hozzátartozói, továbbá minden olyan Játékos, aki a személyes adatok megadásakor nem a valóságnak megfelelő, személyazonosító igazolvánnyal igazolható személynevet vagy lakcímet ad meg, érvényesen nem vehet részt.

4. Feltöltöttem a kódot. Meg kell őriznem a blokkot ezután is?

Feltétlenül. A vásárlást igazoló blokk eredeti példányát 2018. december 31-ig meg kell őrizni, mert a nyereményt csak ennek elküldésével vagy bemutatásával veheti át a nyertes.

5. Ugyanazon blokk adatait többször is feltölthetem?

Nem, egy blokkal egy pályázat regisztrálható. Még akkor is, ha az adott blokkon többször 1000 Ft értékű Kinder® termék vásárlása szerepel. A blokk első feltöltés utáni további feltöltését, illetve feltöltéseit a rendszer automatikusan kizárja a Játékból.

6. Akkor hogyan nevezhetek többször?

A Játékosok többszöri vásárlással és több blokk adatainak feltöltésével növelhetik nyerési esélyeiket. Fontos azonban, hogy minden érvényes blokkon legalább 1000 Ft értékű Kinder® termék vásárlásának kell szerepelnie. Több, egyidejű vásárlás esetén azokkal a blokkokkal lehet külön játszani, melyeken a vásárlási idők között legalább 1 perc eltelik.

7. Milyen esetben kell feltöltsem a vásárlást igazoló blokk képét?

Amennyiben a Kinder® 50. Szülinapi bulijára szóló garantált páros belépőért játszik és/vagy valamelyik Tesco áruházban vásárolt, akkor a blokk adatainak megadásán felül a blokk fotóját is fel kell töltenie, hogy pályázhasson a nyereményekért. Amennyiben sok tétel szerepel a blokkon és az egy képként, teljes terjedelmében nem fotózható be, fontos, hogy átfedésekkel és jól olvasható képeket készítsen. Ha a blokk képek ellenőrzése folyamán azt állapítjuk meg, hogy a feltöltött blokk képek nem megfelelőek, akkor e-mailben tájékoztatjuk. A blokk képek esetleges pótlására, módosítására egy alkalommal van lehetősége az értesítéstől számított 3 napon belül.

8. Mikor és hogyan tudom meg, hogy nyertem-e?

Kinder® irattartó mappa nyertesei az adatok feltöltése után azonnal, képernyőüzenetben és e-mailben kapnak értesítést. A Kinder® 50. szülinapi bulijára szóló páros belépők nyertesei a weboldalra feltöltött blokk kép ellenőrzését követően kapnak értesítést e-mailben, a feltöltést követően 10 napon belül. Az 50 000 Ft értékű Tesco vásárlási utalvány nyertesei a Játék végén, a sorsolást követően kapnak értesítést e-mailben. A Fődíj nyertese a Játék végén, a sorsolást követően kap értesítést e-mailben és telefonon, amennyiben a telefonszámát megadta.

9. Hányszor nevezhetek a Játékba?

A Játék időtartama alatt korlátlan számú pályázat küldhető be, ugyanakkor egy Játékos egy adott napi vásárlásai közül, maximum 4 blokkal vehet részt.

10. Egy blokkal hány nyereményt nyerhetek?

Egy blokkal a Kinder® 50. szülinapi bulijára kaphat páros belépőt vagy indulhat a Fődíj sorsoláson. Amennyiben a Tesco áruházaiban vásárolt, egy blokkal további nyeremények nyerhetők: Kinder® irattartó mappa vagy 50 000 Ft értékű Tesco vásárlási utalvány.

11. Összesen hány nyereményt nyerhetek?

Egy Játékos a nevezések számától függetlenül maximum:

 • 1 db Fődíjat
 • 2 db páros belépőt a Kinder® 50. szülinapi bulijára
 • 3 db Kinder® irattartó mappát
 • 1 db 50 000 Ft értékű Tesco vásárlási utalványt

nyerhet.

12. Hogyan történik a sorsolás?

A Fődíj sorsolásra 2018. október 10-én 14 órakor kerül sor. A Fődíj sorsoláson azok a pályázatok vesznek részt, amelyekkel buli belépőt nem nyertek.

Minden Kinder® irattartó mappa esetében a Játék kezdete előtt kisorsoltunk egy nyerő időpontot. A nyerő időpontok 2018. szeptember 3. 00:00:00 óra és szeptember 30. 23:59:59 óra közé esnek. Az adott időpontban, vagy azt követően az első érvényes Pályázatot beküldő Játékos nyeri meg a Kinder® irattartó mappát.

Az 50 000 Ft értékű Tesco vásárlási utalvány sorsolásra 2018. október 10-én 14 órakor kerül sor. A vásárlási utalvány sorsoláson azok a pályázatok vesznek részt, amely vásárlások a Tesco áruházaiban történtek és nem nyertek Kinder® irattartó mappát.

13. Hogyan kérhetem az adataim törlését?

 • Levélben: a Ferrero Magyarország Kft. (székhely: 1133 Budapest, Váci út 76.) postacímére küldött nyilatkozattal, melyben kéri az adatai törlését.
 • Weboldalunkon: a www.ferrero.hu oldalon a Kapcsolat menüponton keresztül elküldött nyilatkozattal.
 • E-mailben: az privacy.hungary@ferrero.com e-mail címre küldött levélben.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy adatainak a Játék időtartama alatti törlése a Játékból való kizárását eredményezi, mivel adatok hiányában a Szervező nem tudja azonosítani a Játékost.

játékszabályzat


A Játék rövid leírása


Jelen Játékszabályban részletezett Kinder® nyereményjáték többféle nyerési esélyt kínál a részvevő játékosok számára.

Bármely tételes blokkot kiállító üzletben minimum 1000 Ft értékű Kinder® termék vásárlásával lehet részt venni a játékban.

A játékos választhat, hogy egy, jelen Játékszabályzatban leírt követelményeknek megfelelő pályázatával a garantált 50 éves Kinder® Szülinapi Buli páros, azaz két személy részére szóló belépőre vagy az 1 millió Ft értékű Álomszülinap megnyerésére pályázik. A játék weboldalán egy, érvényes pályázat feltöltésével a fenti két nyereményből csak az egyik nyereményt lehet érvényesen megjelölni.

Ezzel párhuzamosan a Tesco áruházakban történt vásárlásokkal pedig ugyanazon pályázattal 50 000 Ft értékű Tesco vásárlási utalványt, illetve Kinder® irattartó mappát lehet nyerni a fentiekben leírt nyereményeken túl.

A részletes szabályokat lásd alább.

1. a játék szervezője:


„Kinder® 50 év – születésnapi nyereményjáték” elnevezéssel a Ferrero Magyarország Kft. (székhely: 1133 Budapest, Váci út 76.), a továbbiakban „Szervező”, a magyarországi kiskereskedelmi egységek vásárlói számára nyereményjátékot hirdet, a továbbiakban „Játék”. A Játék lebonyolítója a Geometry Global Hungary Kft. (székhely: 1065 Budapest, Nagymező u. 44.), az A4C Marketing Kft. (székhely: 1092 Budapest, Bakáts tér 2.) és a DONE. Digital Kft. (székhely: 1095 Budapest, Gát utca 21, fsz/1.) a továbbiakban „Lebonyolítók”.

2. Információ a Játékról:


A hivatalos Játékszabály megtalálható a http://50.kinder.hu oldalon.

A Játék ideje alatt, illetve 2018. december 15-ig a Lebonyolító információs e-mail címet (kinder50@a4c.hu) üzemeltet, melyen a megküldött megkeresések munkanapokon kerülnek megválaszolásra

A Játék televízióban és online felületeken, valamint in-store reklámanyagokon kerül meghirdetésre. A hirdetésekben a nyeremények képei csak illusztrációk.

3. A Játékban résztvevő személyek, részvételi jogosultság:


A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött, állandó, bejelentett magyarországi lakóhellyel, érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, cselekvőképes magyar állampolgár - természetes személy, aki

 • a Játék időtartama alatt bármely Magyarországon található kiskereskedelmi egységben egy vásárlás alkalmával legalább 1000 Ft értékben bármilyen, a Szervező Ferrero Magyarország Kft. által forgalmazott, az 5. pontban megjelölt Kinder® terméket vásárol, majd
 • a http://50.kinder.hu oldalon, a továbbiakban: „Weboldal”, előbb választ a nyeremények közül, majd megjelöli, hogy Tesco Áruházban vásárolt-e, majd megadja személyes adatait, majd a vásárlását igazoló blokk/nyugta adatait és feltölti annak képét a 6. pontban részletezettek szerint (a blokképet nem kell feltölteniük azoknak a Játékosoknak, akik az adott Pályázat feltöltésekor nem Tesco Áruházban történő vásárlással pályáznak, és azzal egyidejűleg a fődíjat jelölik meg), a továbbiakban: „Pályázat”

a továbbiakban fentiek együttesen „Játékos”.

A Játékban a Szervező, a Lebonyolító és a Játékban résztvevő kiskereskedelmi egységek dolgozói és ezen személyek (Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti) közeli hozzátartozói, továbbá minden olyan Játékos, aki a személyes adatok megadásakor nem a valóságnak megfelelő, személyazonosító igazolvánnyal igazolható személynevet vagy lakcímet ad meg, érvényesen nem vehet részt.

4. A JÁTÉK IDŐTARTAMA:


A Játék 2018. szeptember 3. 00:00:00 órától – 2018. szeptember 30. 23:59:59 óráig tart, kivételt képez a Játék 50 éves Kinder® Szülinapi Buli része, ahol ezen időtartamon belül is legfeljebb a rendezvény létszámkeretének beteléséig (lásd 7.1. pont) tart.

A vásárlásoknak a fenti időtartamban kell megtörténniük. A Pályázatok beérkezésének 2018. szeptember 30. 23:59:59 óráig kell megtörténniük.

A Játék időtartamától eltérő időben történt vásárlásokkal a Játékban nem lehet részt venni. Az ezen időszak előtt és után beérkezett Pályázatok érvénytelennek tekintendők.

A Pályázatok beérkezési időpontjának meghatározásául a Játék szerverére történő beérkezési időpont az irányadó.

5. A Játékban résztvevő termékek:


A Játékban kizárólag a Ferrero Magyarország Kft. által forgalmazott, a magyarországi kereskedelmi forgalomban kapható következő Kinder® termékek vesznek részt:

A Játékban részt vevő részletes terméklista:

 • Kinder Chocolate 50g
 • Kinder Chocolate 100g
 • Kinder Chocolate szívószáljelölőkkel 3x100g
 • Kinder Chocolate 300g
 • Kinder Meglepetés 20g
 • Kinder Meglepetés rózsaszín 20g
 • Kinder Joy 20g
 • Kinder Bueno 43g
 • Kinder Bueno 3x43g
 • Kinder Bueno White 39g
 • Kinder Bueno Dark 43g
 • Kinder Country 23,5g
 • Kinder Country 4x23,5g
 • Kinder Country 9x23,5g
 • Kinder Chocolate Maxi 21g
 • Kinder Chocolate Maxi 2x21g
 • Kinder Chocolate Mini 120g
 • Kinder Bueno Mini 108g
 • Kinder Bueno Mini Mix 130g
 • Kinder Country Mini 106g
 • Kinder Happy Moments Mini 162g
 • Kinder Delice 39g
 • Kinder Happy Hippo 21g
 • Kinder Happy Hippo 105g
 • Kinder Schoko-Bons 46g
 • Kinder Schoko-Bons 125g
 • Kinder Schoko-Bons 200g
 • Kinder Schokobons White 200g
 • Kinder Love 37g
 • Kinder Surprise Maxi 100g
 • Kinder Tejszelet 28g
 • Kinder Tejszelet 5x28g
 • Kinder Pinguí 30g
 • Kinder Pinguí 4x30g
 • Kinder Pinguí kókusz 30g
 • Kinder Pinguí karamell 30g
 • Kinder Maxi King 35g
 • Kinder Maxi King 3x35g
 • Kinder Choco Fresh 105g
 • Kinder Paradiso 29g
 • Joghurt-Schnitte 28g
 • Joghurt-Schnitte 5x28g
 • Joghurt-Schnitte málna 28g
 • Joghurt-Schnitte málna 5x28g

Az érvényes részvétel feltétele az egy vásárlás alkalmával, egy blokkon/nyugtán, a minimum bruttó 1000 Ft-os értékhatár elérése Kinder® termékek megvásárlásával.

6. A Játékban való részvétel menete:


Egy Játékos a fenti pontokban részletezettek szerinti vásárlásával a következő módon küldheti be Pályázatát a Játékra.

A Weboldalon először ki kell választania, hogy az 50 éves Kinder® Szülinapi Bulijára (a továbbiakban: Szülinapi Buli) szeretne-e egy darab garantált páros, azaz két személy részére szóló belépőt kapni (lásd 7.1. pont), vagy a fődíjat, az 1 millió Ft értékű Álomszülinapot szeretné megnyerni (lásd 7.2. pont).

Ezt követően meg kell jelölnie, hogy a minimum 1000 Ft-os Kinder® termék/termékek vásárlást a Tesco áruházak egyikében tette-e meg vagy sem.

Majd valósághűen és hiánytalanul meg kell adnia az alábbi személyes és blokk/nyugta adatokat:

 • teljes név (vezeték- és keresztnév)
 • saját e-mail cím
 • saját e-mail cím még egyszer
 • saját telefonszám – opcionálisan adható meg – (kizárólag a nyertesség esetén történő kommunikációban kerül felhasználásra)
 • AP kód (a nyugta utolsó sora; AP betűk után A és 8 db számjegy)
 • a vásárlásának dátuma (hónap, nap)
 • a vásárlásának időpontja (óra, perc)
 • a folyamat végén a Játékosnak el kell fogadnia jelen Játék Játékszabályzatát és hozzá kell járulnia személyes adatainak a Játék jelen Játékszabályzatának 11. pontjában foglaltak szerinti kezeléséhez,
 • legvégül minden olyan esetben, amikor a Játékos a Szülinapi Bulit és/vagy a Tescóban történő vásárlást jelölte be, a vásárlást igazoló blokk/nyugta képét is fel kell töltenie a Játékosnak*.

Minden Pályázatbeküldés eredményéről képernyő- és e-mail üzenetben kap értesítést a Játékos.


*A blokkképek feltöltésére vonatkozó szabályok:

A feltöltött képek JPG, PNG vagy PDF formátumúak és képenként maximum 5 MB terjedelműek lehetnek.

A blokkot/nyugtát teljes terjedelmében kell lefotózni és egy képben beküldeni.

Amennyiben ez nem lehetséges, pl. mert túl hosszú a blokk/nyugta, úgy azt részletekben, de átfedésekkel, maximum 5 képben kell beküldeni.

A blokk/nyugta kép(ek) mindegyikének olvashatónak kell lennie.

A blokk/nyugta képek esetleges pótlására, módosítására (ha az homályos vagy nem a megadott adatokat tartalmazza vagy hiányos) a Játékosnak egy alkalommal van lehetősége.

A blokk/nyugta kép pótlásának szükségességéről a Játékos e-mailben kap értesítést Lebonyolítóktól, mely egy linket tartalmaz. A linkre kattintva tudja a Játékos feltölteni az újabb fotó(ka)t a megadott 3 napos határidőben.

A blokk/nyugta képének pótlása kizárólag a kapott linkre kattintva tehető meg, e-mailben történő beküldésre nincs lehetőség.

Amennyiben a blokk/nyugta képének pótlása a megadott határidőre nem történik meg, úgy a Pályázat érvénytelen és helyette a rendszer automatikusan a tartalék nyertest értesíti.

6.1 Általános információk a részvételt illetően:

Egy vásárlást igazoló blokk adatai kizárólag egy érvényes Pályázatban küldhetők be.

Egy Játékos több Pályázattal is részt vehet a Játékban, amennyiben a Játék időtartama alatt többször vásárol, vásárlásonként legalább 1000 Ft értékű, az 5. pontban meghatározott Kinder® terméket a magyarországi kiskereskedelmi egységekben, és egy-egy Pályázatban elküldi az egyes vásárlások megfelelő adatait.

A Játék szempontjából ugyanazon blokknak számít, ha azon azonos az AP kód, a vásárlás dátuma és időpontja (óra, perc). Amennyiben a Játékos olyan blokk adatait (AP kód, vásárlás dátuma és időpontja) adja meg, amely korábban már feltöltésre került, a Játékban nem vehet részt, illetve ezen blokk automatikusan kizárásra kerül a Játékból.

Egy Pályázatban csak egy vásárlás adatai küldhetők be.

Ha több Pályázatot tölt fel a Játékos a Weboldalra, minden egyes alkalommal meg kell adnia a 6. pontban meghatározott összes adatot.

Egy blokk/nyugta abban az esetben is csak egy Pályázatként kerül figyelembevételre, ha a megadott 1000 Ft-os Kinder® termékek vásárlását igazoló értékhatár többszörösét igazolja (azaz a Szervező nem többszörözi, bontja több Pályázatra az értékhatárt többszörösen meghaladó vásárlást igazoló Pályázatokat)

Egy Játékos kizárólag egy e-mail címmel vehet részt a Játékban. Kizárható (akár a nyertességről történő értesítés kézhezvételét követően is) az a Játékos, aki egynél több e-mail címmel küld be Pályázatot a Játékra.

Egy e-mail cím és egy telefonszám csak egy Játékos által adható meg érvényesen.

Egy Játékos (egy e-mail cím) egy adott napi vásárlásai közül, maximum 10 db blokkal vehet részt.

A vásárlást igazoló blokk eredeti példányát 2018. 2018. december 31-ig meg kell őrizni, mert nyertesség esetén az eredeti vásárlási bizonylat bemutatása szükséges.

A Szervező és Lebonyolító jogosult a Játék közben is valamennyi eredeti blokkot bekérni a Játékosoktól, melyeknek a felszólítást követően 7 naptári napon belül be kell érkeznie. Postai cím: A4C Marketing Kft. (1461 Budapest, PF. 71.), vagy a Játékosnak be kell mutatnia személyesen egy, a Lebonyolítóval előzetesen egyeztetett időpontban.
A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben bármelyik eredeti blokkot nem küldik be a Játékosok, továbbá a hibás AP kódokkal vagy nem valós adatokkal regisztráló Játékosokat időszakosan vagy véglegesen kizárja a Játékból. A beküldött AP kódok elfogadhatóságával kapcsolatban, vagy bármely más felmerülő vitás esetben a Szervező döntése az irányadó.

A Játékban csak olyan vásárlások vehetnek részt, amelyekről a vásárlás során tételes, a megvásárolt termékeket egyenként beazonosítható blokk/nyugta került kiállításra. A Játékban nem lehet részt venni azokkal a vásárlásokkal, amelyekről számlát állítottak ki és az interneten keresztül történő vásárlásokkal sem.

A Játékban olyan üzletekben megtett vásárlásokkal, ahol a vásárlást igazoló blokk nem egyértelműen azonosítja a Kinder® termék vásárlását (pl. Gyűjtő1, Tétel3, stb.) nem lehet részt venni.

A Pályázatbeküldést nem szükséges a vásárlás napján megtenni, azonban a sorsoláson csak a legkésőbb 2018. szeptember 30. 23:59:59 óráig beérkezett Pályázatok vesznek részt.

7. Nyeremények és azok odaítélése:


A Játék során az alábbi nyeremények nyerhetők meg:

7.1 Páros, két személy részére szóló belépő az 50 éves Kinder® Szülinapi Bulijára, amely 2018. október 14-én kerül megrendezésre a budapesti Akvárium Klubban


Időpont: 2018. 10. 14. vasárnap, 14:00-19:00

Helyszín: Budapest, Akvárium Klub (1051, Budapest, Erzsébet tér 12.)

Program: Koncertek (The Biebers, New Level Empire, Hahó Együttes, Iszkiri Zenekar), bűvészelőadás, bábszínház, interaktív- és készségfejlesztő játékok, Kinder® születésnapi torta és egyéb programok.

A Szülinapi Bulin kép- és videófelvétel készül.

A Születésnapi Bulin történő részvételt az az első 700 Játékos nyeri meg, aki leggyorsabban tölt fel érvényes Pályázatot a páros, azaz két személyre szóló 50 éves Kinder® Szülinapi buli belépőjegy nyereményhez.

A jegyeket a Pályázatbeküldés során a Szülinapi Bulit választó leggyorsabb 700 darab érvényes Pályázatot beküldő Játékos nyeri meg a Játék szerverére történő Pályázatbeérkezés időpontja alapján.

Egy Játékos, azaz egy e-mail címről összesen maximum 2 darab Pályázatot küldhet be a Szülinapi Buli megjelölésével, azaz egy Játékos összesen maximum 2 darab páros belépőt kaphat a Szülinapi Bulira.

A rendszer – a Játékos értesítése mellett – tartalékként 100, Szülinapi Buli nyereményt megjelölő Játékos jelentkezését még azután is elfogadja, hogy a Szülinapi Bulira a 700 férőhely betelt.

Amikor a beküldött blokk/nyugta adatok és blokk/nyugta képek elektronikus ellenőrzése megtörtént, úgy a belépőket nyerő Játékosoknak e-mailben, elektronikus formában történik meg a belépők kiküldése.

Azok a tartalék Játékosok, akik a nyertesek érvényesség vizsgálatát követően nem kaptak páros belépőjegyet, e-mailben kapnak értesítést arról, hogy jegyet nem nyertek, de a fődíj megnyerésére van esélyük, annak ellenére, hogy eredetileg a Szülinapi Buli belépőjegy nyereményre pályáztak.

A Szülinapi Bulira páros jegyet nyert Pályázatok a fődíjsorsoláson nem vesznek részt.

7.2 Fődíj: 1 millió Ft értékű Álomszülinap


A Nyertes az alábbi két fődíj közül választhat egyet:

Családi hétvége a párizsi Disneylandben

A csomag tartalma:

Szállás és belépő a párizsi Disneylandbe:

Időtartam: 3 nap / 2 éjszaka

Létszám: kettő felnőtt és kettő 18 év alatti gyermek (a gyermekek közül legalább egy 12 év alatti)

Szálloda: Párizs – Disney’s Hotel

Ellátás: félpanzió

Belépő: 2 napos parkbelépő

Repülőjegy: Budapest – Párizs – Budapest útvonalon, illetékkel, kézipoggyásszal

A nyereményt maximum bruttó 900.000 Ft értékig állja a Szervező. Amennyiben a nyertes nem a nyereményben meghatározott feltételek szerint kíván utazni, úgy a többletköltségeket az utazási irodával közösen egyeztetve saját költségen rendezheti.

A nyeremény beváltásáról, illetve a program időpontjáról a nyertes a nyertességét megerősítő e-mailt követő 7 naptári napon belül e-mailben és/vagy telefonon köteles felvenni a kapcsolatot és egyeztetni a nyereményt biztosító céggel a számára megadott elérhetőségek egyikén.

A Szervező a családi utazáshoz 100.000 Ft költőpénzt biztosít, mely összeg a nyertes által megadott bankszámlaszámra kerül elutalásra.

A nyeremény beváltásának/felhasználásának ideje: 2019. október 10.

A nyeremény készpénzre nem váltható.1 millió forint értékű Aquaworld élménycsomag

A csomag tartalma:

800.000 Ft értékű utalvány, amely az Aquaworld Resort Budapest szálloda és élményfürdő komplexumban használható fel.

Az utalvány az élményfürdőben étel-, illetve ital fogyasztásra és szolgáltatások igénybevételére (pl. masszázs, szépészeti kezelés, szaunaszeánsz) nem használható fel.

Az utalvány beváltása a szabad helyek függvényében lehetséges, előre egyeztetett időpontban, kivéve a húsvéti és szilveszteri ünnepek, valamint a Forma 1 időszaka alatt.

A Szervező az élménycsomaghoz 200.000 Ft költőpénzt biztosít, mely összeg a nyertes által megadott bankszámlaszámra kerül elutalásra.

A nyeremény beváltásának/felhasználásának ideje: 2019. október 10.

A nyeremény készpénzre nem váltható.

A fődíj sorsolására 2018. október 10-én 14 órakor az A4C Marketing Kft. irodájában 1092 Budapest, Bakáts tér 2. (bejárat a Bakáts u. 5-7. felől), gépi sorsolással, közjegyző előtt, nyilvánosan kerül sor.

A fődíjsorsoláson minden, a Játék időtartama alatt beérkezett, de a Szülinapi Bulira páros belépőt nem nyert Pályázat vesz részt.

A nyertes Pályázat – név és vásárlás dátuma, időpontja – az érvényesítést követően a Weboldalon elérhetővé válik, melyhez a Játékos a jelen Játékban való részvétellel automatikus és feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja.

A fődíjra vonatkozóan 15 darab tartalék nyertes kerül kisorolásra.

7.3 Tesco promóció fődíjai: 50 darab, egyenként 50 000 Ft értékű Tesco vásárlási utalvány

Az utalványok kizárólag 2019. december 31-ig, bármely magyarországi Tesco áruházban használhatóak fel. A nyeremény 10 darab, egyenként 5000 Ft értékű papír utalvány formájában kerül átadásra. Az utalványokat több részletben is fel lehet használni a megadott határidőig. Az utalványok készpénzre nem válthatóak.

 

A Tesco promóció fődíjsorsoláson minden, a Játék időtartama alatt beérkezett, olyan Pályázat vesz részt, ahol a Pályázat beküldése során a Tescóban történő vásárlást a Játékos megjelölte, illetve a Játék során Kinder® irattartó mappát nem nyert.

Egy Játékos összesen egy darab Tesco promóció fődíjat nyerhet.

A nyertes Pályázatok – név és vásárlás dátuma, időpontja – az érvényesítést követően a Weboldalon oldalon elérhetővé válnak, amihez a Játékosok a jelen Játékban való részvétellel automatikus és feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulásukat adják.

A Tesco promóció fődíjak sorsolására 2018. október 10-én 14 órakor az A4C Marketing Kft. irodájában 1092 Budapest, Bakáts tér 2. (bejárat a Bakáts u. 5-7. felől), gépi sorsolással, közjegyző előtt, nyilvánosan kerül sor.

A Tesco promóció fődíjakra vonatkozóan 30 tartalék nyertes kerül kisorolásra.

7.4 Tesco promóció további nyereményei: 500 darab Kinder® irattartó mappa

A4 méretű gumis irattartó mappa a Kinder® márka arculati elemeinek megjelenítésével.

A Játék kezdete előtt gépi sorsolással közjegyző jelenlétében a Játék teljes időtartamára vonatkozóan 500 nyerőidőpont kerül kisorsolásra másodperc pontossággal. A sorsolásra az A4C Marketing Kft. irodájában kerül sor (1092 Budapest, Bakáts tér 2.).

Az adott időpontban vagy azt követően az első érvényes Pályázat beküldést végrehajtó Játékos nyeri meg az adott nyereményt. Az egy időpontban érkező Pályázatok között a rendszer állítja fel automatikusan a nyertes sorrendet. Amennyiben több Játékos századmásodpercre azonos időpontban küldi be a Pályázatát, az a Játékos lesz a nyertes, akinek a Pályázatát a számítógépes szerver sorrendben elsőként dolgozza fel.

A Pályázat beérkezési időpontját illetően a Játék szervere által rögzített időpont az irányadó.

A nyerő időpontok esetében az eredeti nyertes Pályázatot követően beérkező Pályázatokat beküldő Játékosok válhatnak tartaléknyertesekké a beérkezésük sorrendjében. A tartaléknyertes akkor válik jogosulttá a nyereményre, ha az eredeti nyertes, illetve az őt megelőző tartaléknyertes Játékos(ok) a jelen szabályzatban leírt bármely alaki, vagy személyi feltételnek nem felel(nek) meg.

A nyertesek csak érvényes Pályázato(ka)t beküldő Játékosok közül kerülhetnek ki.

A nyertesek listája – név és helységnév- a nyertesség érvényességének megállapítását követően a Weboldalon elérhetővé válik, melyhez a Játékos a jelen Játékban való részvétellel automatikus és feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja.

Egy Játékos maximum 3 darab Kinder® irattartó mappát nyerhet.

8. Nyeremények átadása, illetve feltétele


8.1. A Szülinapi Buli


A Szülinapi Bulira beérkező Pályázatok érvényességének vizsgálata:

 • Lebonyolító a beérkező Pályázatokat folyamatosan ellenőrzi.
 • Amennyiben a blokk/nyugta kép hiányos, hibás, nem olvasható, stb. vagy a blokk/nyugta adatok nem egyeznek meg a blokk/nyugta kép adataival úgy a Pályázat vagy elutasításra kerül, vagy javítható hiba esetén hiánypótló e-mailt küld ki a Játékos számára.
 • A Játékosnak 3 napja van a hiány pótlására.
 • Amennyiben a hiba nem kerül a megadott 3 napos határidőben javításra, úgy az adott Pályázat automatikusan kizárásra kerül és helyette a következő tartaléknyertes kerül kiértesítésre. Minden blokk/nyugta kép csak egyszer javítható.
 • Minden Játékos a határidő lejártát megelőzően még egy alkalommal értesítésre kerül e-mail formájában, majd a Lebonyolító akár telefonon is megkísérelheti elérni a Játékost, amennyiben megadta a telefonszámát.

A Szülinapi Bulira érvényes Pályázato(ka)t beküldő Játékosok e-mailben elektronikus formában kapják meg a belépőiket.

A Szülinapi Buli rendezvényre történő belépéshez a jegyeket ki kell nyomtatni, vagy okostelefonon be kell tudni mutatni (iOS/Android Wallett) és személyazonosságukat igazoló igazolványt bemutatni. Egy jegy a Születésnapi Bulin csak egyszer (az azt először bemutató által) használható fel. A Játékos felelőssége, hogy az e-mailben megkapott belépőket ne tegye más számára hozzáférhetővé. A helyszínen, belépéskor a jegy bemutatása után minden résztvevő karszalagot kap.

Minden résztvevő a rendezvény helyszínre történő belépésével automatikusan elfogadja és hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szülinapi Bulin kép- és videó felvétel készül, mely a Szervező által a Szervező vagy cégcsoportja honlapján, vagy egyéb médiában, a Szervező, illetve a Kinder® termékek népszerűsítése céljából időkorlátozás nélkül felhasználható.

8.2. Fődíj: 1 millió Ft értékű Álomszülinap, illetve a Tesco promóció fődíjak


A fődíj nyertesei a fődíj sorsolását követően kapnak értesítést a Lebonyolítótól e-mail formájában és akár telefonon is (amennyiben megadták telefonszámukat).

A nyeremény átadását megelőzően a Szervező a Lebonyolítón keresztül ellenőrzi a jelen Játékszabályban meghatározott feltételek fennállását. A Lebonyolító a Játékos által megadott e-mail címen kéri a Játékosok nyilatkozatát, hogy valóban jogosultak a Játékban való részvételre, továbbá (csak a Fődíj nyertesek esetében) e-mailben bekéri a nyertes vásárlást igazoló blokk/nyugta másolatát. A nyilatkozat és blokk másolatának megküldésére a nyertes Játékosoknak a nyertességről szóló e-mail üzenet elküldésétől számított 7 naptári nap áll rendelkezésre.

Amennyiben az e-mail kiküldés a Lebonyolító számára egyértelmű módon sikertelen, vagy nem érkezik válasz e-mail a nyertes Játékostól, úgy a megadott 7 naptári napon belül, még két alkalommal emlékeztető e-mailt küld és telefonon is megkísérli elérni a nyertes Játékost.

A nyertes Pályázat ellenőrzésének eredményéről a Lebonyolító tájékoztatja a nyertest. Amennyiben azt megfelelőnek találta, úgy a Játékosnak további 7 naptári napon belül az eredeti, nyertes vásárlását igazoló blokkot/nyugtát is el kell juttatnia a Lebonyolító postai címére, A4C Marketing Kft. (1461 Budapest, PF. 71.), vagy személyesen bemutathatja a Lebonyolító képviselőjének a 1092 Budapest, Bakáts u. 5-7. címen, munkanapokon 09:30 és 16:00 óra között. A Lebonyolító az eredeti blokk/nyugta beérkezését követően értesíti a nyertes Játékost az ellenőrzés eredményéről és nyertesség esetén kizárólag a nyeremény postázásához történő felhasználás érdekében bekéri a személyes adatait (város, cím, irányítószám, telefonszám), amit 7 naptári napon belül kell megadnia a nyertes Játékosnak.

Amennyiben a blokk/nyugta másolata az első értesítéstől számított 7 naptári napon belül, továbbá az eredeti blokk/nyugta az ellenőrzés eredményéről történt értesítéstől számított 7 naptári napon belül nem érkezik meg a Lebonyolító részére, valamint a postázási cím 7 naptári napon nem kerül megadásra, vagy a nyertes egyéb okból nem jogosult a nyereményére (pl. nem rendelkezik magyarországi lakóhellyel vagy eltérők a Pályázatban megadott adatok az eredeti vásárlási bizonylaton szereplő adatoktól, nem szerepel rajta a megfelelő értékű Kinder® termék vagy a blokk nem igazolja egyértelműen a résztvevő termékek elnevezését, stb.), úgy a nyertes elveszti a nyereményre való jogosultságát és a sorrendben következő tartaléknyertes válik nyertessé és kap értesítést a nyertessé válásáról. A tartaléknyertes is a fent leírtak szerint kerül kiértesítésre.

A fenti határidők mindegyike jogvesztő, azaz azok bármelyikének nem teljesülése esetén a nyertes elveszti a nyereményre való jogosultságát.

A nyertes és a tartaléknyertes Játékosok kötelesek együttműködni a Lebonyolítókkal annak érdekében, hogy a nyeremények átadására legkésőbb a fődíj sorsolást követő 90 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező és Lebonyolítók felelőssége nem állapítható meg. A Szervező a nyeremények átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosra nézve jogvesztő.

A Játékos által postai úton beküldött blokkot/nyugtát, illetve blokkokat/nyugtákat a Szervező, illetve Szervező megbízottjai nem juttatják vissza a Játékosnak. A blokk/nyugta vagy blokkok/nyugták elküldésével és Lebonyolító részére határidőben történő megérkezésével kapcsolatos felelősség a Játékost terheli.

Az 1 millió Forint értékű Álomszületésnap fődíj átadására személyesen, a Szervező irodájában (1133 Budapest, Váci út 76.), előzetesen egyeztetett időpontban kerül sor.

A Tesco promóció fődíjakat postai úton vagy futár által kapják meg a nyertesek. Amennyiben a nyertes Játékos a postai úton vagy futár által megküldött nyereményét az egyszeri kézbesítést követően nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti.

8.3 Tesco promóció további díjak: Kinder® irattartó mappa


A nyerő időpontok alapján Kinder® irattartó mappát nyert Pályázatot beküldő Játékosok e-mailben kerülnek kiértesítésre az előzetes érvényesség vizsgálatot követően:

 • Lebonyolító a beérkező Pályázatokat folyamatosan ellenőrzi.
 • Amennyiben a blokk/nyugta kép hiányos, hibás, nem olvasható, stb. vagy a blokk/nyugta adatok nem egyeznek meg a blokk/nyugta kép adataival úgy a Pályázat vagy elutasításra kerül, vagy javítható hiba esetén hiánypótló e-mailt küld ki a Játékos számára.
 • A Játékosnak 3 napja van a hiány pótlására.
 • Amennyiben a hiba nem kerül a megadott 3 napos határidőben javításra, úgy az adott Pályázat automatikusan kizárásra kerül és helyette a következő tartaléknyertes kerül kiértésítésre. Minden blokk/nyugta kép csak egy körben javítható.
 • Minden Játékos a határidő lejártát megelőzően még egy alkalommal értesítésre kerül e-mail formájában, majd a Lebonyolító akár telefonon is megkísérelheti elérni a Játékost, amennyiben megadta a telefonszámát.

A validált Kinder® irattartó mappát nyert Játékosok újabb e-mailt kapnak, és 2018. október 15-ig van módjuk egy válasz e-mailben megadni a postázási címüket (és telefonszámukat, ami kizárólag a postai kézbesítésnél kerül felhasználásra). A beérkezett címek feldolgozását folyamatosan végzi a Lebonyolító. Választ nem fog küldeni, csak azon Játékosok részére fog egyszeri alkalommal emlékeztető e-mailt küldeni, akik nem vagy hiányosan küldik meg címüket.

Amennyiben a postázási cím a megadott határidőre nem érkezik meg, úgy a Pályázat érvénytelen és helyette a Lebonyolító tartalék nyertest értesít.

A postázási címüket határidőig megadó Játékosok részére legkésőbb 2018. december 31-ig kerülnek feladásra Kinder® irattartó mappák postai úton vagy futár által, melyről Lebonyólítók e-mailben értesítik a Játékosokat.

Amennyiben a Játék időtartama alatt nem érkezik megfelelő számú érvényes Pályázat (akár az utolsó nyerő időpontokat követően) úgy a Szervező fenntartja a jogot, hogy az eredetileg meghirdetett nyereményeknél kevesebbet adjon át.

9. Adók és közterhek


A nyereményekkel kapcsolatos bármely esetlegesen felmerülő egyéb adó és járulék megfizetését Szervező vállalja.

A nyeremény átvételével és használatával járó egyéb költségek a nyertest terhelik.

A nyeremény átvételét követően a nyertes további követelést a Szervező felé nem támaszthat és erről írásban nyilatkozik a nyeremény átadás pillanatában.

10. Adatkezelés, személyhez fűződő jogok


A nyereményjáték során végzett adatkezelésekkel kapcsolatosan információ az alábbi elérhetőségeken kérhető:

Cégnév: Geometry Global Hungary Kft.
Székhely: 1065 Budapest, Nagymező u. 44.
E-mailcím: kinder@geometry.com
Telefon: +36 1 214 6750

10.1 A nyereményjáték lebonyolításával kapcsolatos adatkezelés

A Játékos 5. pont szerinti Pályázatának elküldésével az általános adatvédelmi rendelet ((EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet) 6. cikk (1) a) pontja alapján kifejezetten hozzájárulását adja ahhoz, hogy a regisztrációs lapon megadott és a Szervező (vagy megbízásából a Lebonyolító) által esetleges bekért további személyes adatait a Szervező a nyereményjáték lebonyolítása céljából (ideértve többek között a Játékos azonosítását, a Játékossal való kapcsolattartást és kommunikációt, az adójogi és közterhekkel kapcsolatos kötelezettségek teljesítését, a nyeremények postázását is) és annak időtartamáig a jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően kezelje, ideértve azt is, hogy amennyiben a Játékos nyertesként kerül kisorsolásra, a Szervező és a Lebonyolító az internetes honlapjukon a Nyertesek nevét és a nyerés tényét az ajándék megjelölése mellett nyilvánosságra hozzák.

A nyertesként kisorsolt Játékosok adatait az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 202.§- a alapján a Szervező a részükre kiszolgáltatott nyereményeket terhelő adó megfizetését követő ötödik adóév végéig őrzi meg. A társasjáték nyertesek által feltöltött fotókat a Lebonyolító kizárólag a nyeremény átadás pillanatáig tárolja, az átadást követően azokat megsemmisíti.

A Játékos a nyereményjátékban való részvételhez köteles valamennyi, a regisztráció során kötelezőként megjelölt adatot megadni, ellenkező esetben nem tud részt venni a játékban.

A Játékosok adatait a Szervezőn kívül a nyereményjáték lebonyolításában adatfeldolgozóként résztvevő Lebonyolítónak (Geometry Global Hungary Kft., A4C marketing Kft., DONE. Digital Kft..) és további adatfeldolgozóként alvállalkozóinak a lebonyolításban részt vevő, megfelelő titoktartási kötelezettség mellett bevont munkavállalói ismerhetik meg. Ezen további adatfeldolgozók a következők: Geometry Global Hungary Kft. (székhely: 1065 Budapest, Nagymező u. 44.), az A4C Marketing Kft. (székhely: 1092 Budapest, Bakáts tér 2.), a Get Website Kft. (1095 Budapest, Soroksári út 48. 10.ép. 1/112), a DONE. Digital Kft. (székhely: 1095 Budapest, Gát utca 21, fsz/1.) dolgozzák fel. Az adatokhoz a fődíj sorsolásnál közreműködő közjegyző (Dr. Gáspár Edina Közjegyző Iroda székhely: 1095 Budapest, Budapest, Boráros tér 7. (Duna ház), 3. lépcsőház V. em. 11.) is hozzáfér kizárólag a sorsolás lebonyolításához szükséges mértékben és ideig.

A Tesco promóció nyeremények nyertesei esetében a nyeremények kiszállításával kapcsolatban a Magyar Posta Zrt. (1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.) vagy a Mixpakk Korlátolt Felelősségű Társaság (1116 Budapest, Fonyód u. 2.) számára is átadásra kerül a nyertesek neve, telefonszáma és lakcíme a nyeremény nyertesnek történő leszállítása érdekében.

A Játékos adatait a Szervező nem továbbítja harmadik országba, és a Játékos adataival automatizált döntéshozatalt, profilalkotási tevékenységet nem végez.

A Játék weboldala kizárólag a weboldal megfelelő működéséhez szükséges cookie-kat (süti) használ. Részletes cookie tájékoztató a http://50.kinder.hu/cookiek oldalon található.

A Játékos adatait a Szervező nem továbbítja harmadik országba, és a Játékos adataival automatizált döntéshozatalt, profilalkotási tevékenységet nem végez.

A Játék weboldala kizárólag a weboldal megfelelő működéséhez szükséges cookie-kat (süti) használ. Részletes cookie tájékoztató a http://50.kinder.hu/cookiek oldalon található.

10.2 Felvétel készítése a nyereményátadásról

Amennyiben ehhez a nyertesként kisorsolt Játékos a sorsolást követően megadott külön nyilatkozatával hozzájárul, a Játékos részére történő nyereményátadásáról kép-, hang- és filmfelvétel készülhet, és sor kerülhet ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek jelen nyereményjáték, illetve későbbi reklámpromócióhoz történő felhasználására, idő-, területi- és alkalombeli korlátozás és külön díjfizetés nélkül, ideértve különösen a felvétel akár magyarországi, akár külföldi szerveren történő online közzétételének korlátozástól mentes jogát, valamint bármely nyelvre történő lefordítás jogát is.

10.3 A Játékos adatkezelésekkel kapcsolatos jogai

A Játékos a fenti elérhetőségek bármelyikén bármikor jogosult

hozzáférést kérni a személyes adataihoz (általánosságban úgy ismert, hogy: „a Játékos hozzáférési joga”). A Játékos jogosult a Szervező által kezelt személyes adatairól másolatot kapni és ellenőrizni, hogy az adatkezelést a Szervező jogszerűen végzi-e;

a Szervező által kezelt személyes adatai helyesbítését kérni. A Játékos jogosult a hiányos vagy pontatlan személyes adatai helyesbítésére, habár ilyen esetben az újonnan átadott adat hitelességének ellenőrzése szükséges lehet;

a Szervező által kezelt személyes adatai törlését kérni. Ez feljogosítja a Játékost arra, hogy a Szervező törölje személyes adatait, amennyiben nincsen megfelelő ok a további kezelésükre. A Játékos abban az esetben is jogosult kérni személyes adatai törlését, amennyiben sikerrel tiltakozott személyes adatai kezelése ellen (lást alább), amennyiben a Szervező az adatokat jogellenesen kezelte, vagy amennyiben a Szervező köteles személyes adatait törölni. A Szervező bizonyos esetekben jogosult megtagadni a törlési kérelem teljesítését, melyről a Játékos megfelelően tájékoztatásra kerül. Amennyiben a Játékos a nyereményjáték lebonyolítása során kéri a Játék lebonyolításához elengedhetetlenül szükséges adatai törlését, abban az esetben ezt a Szervező maradéktalanul teljesíti, de ennek eredményeképpen a Játékos kizárásra kerül a játékból, és esetleges nyereményre való jogosultságát is elveszti;

személyes adatai kezelése ellen tiltakozni, ha az adatkezelés jogalapja a Szervező, vagy harmadik fél jogos érdeke, és a Játékos azért tiltakozik az adatkezelés ellen, mert úgy véli, hogy jogai, jogos érdekei, alapvető szabadságai elsőbbséget élveznek a Szervező vagy harmadik személy jogos érdekével szemben. A Játékos abban az esetben is tiltakozhat, ha személyes adatait a Szervező közvetlen üzletszerzés, piackutatás, vagy profilalkotás céljából kezeli;

személyes adatai kezelésének korlátozását kérni, ha például a Szervező jogellenes adatkezelést folytat, és a Játékos nem szeretné, hogy az adatok törlésre kerüljenek, és inkább az adatok felhasználásának korlátozását kéri, vagy amikor a Játékos vitatja a Szervező által kezelt adatok pontosságát;

a Szervező rendelkezésére bocsátott személyes adatai magának, vagy harmadik félnek való továbbítását kérni. A Játékos személyes adatait a Szervező részére vagy az általa választott harmadik fél részére tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban adja át. Fontos, hogy ez a jog csak a Játékos által a Szervező részére átadott adatokra vonatkozik;

bármelyik adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonni, amikor a Játékos személyes adatainak kezelése a Játékos hozzájárulásán alapszik. Fontos, hogy a hozzájárulás visszavonása a hozzájárulás visszavonása előtt végzett adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

Amennyiben a Játékos a nyereményjáték lebonyolítása során vonja vissza a nyereményjáték lebonyolításához szükséges adatkezeléshez adott hozzájárulását, a Játékos kizárásra kerül a játékból, és esetleges nyereményre való jogosultságát is elveszti; és

közvetlenül a hatósághoz fordulni jogellenes adatkezelés esetén. Amennyiben a Játékos úgy véli, hogy a Szervező jogellenes kezelte személyes adatait, a Szervező azt javasolja, hogy a Játékos a fenti elérhetőségek valamelyikén mindenképpen keresse meg a Szervező-t az ügy tisztázása, és mielőbbi békés rendezése végett. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, vagy a Játékos nem kívánna élni ezzel a lehetőséggel, akkor a Játékosnak – az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül – joga van ahhoz, hogy panaszt tegyen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH), vagy másik, a Játékos szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerint illetékes más adatvédelmi hatóságnál. A Játékos jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat (a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik), és dönthet úgy, hogy az eljárást a lakcíme vagy lakóhelye szerint illetékes bíróság előtt indítja meg. A NAIH elérhetőségi adatai a következők: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu weboldal: www.naih.hu.

11. Egyebek


A hirdetésekben a nyeremények képei csak illusztrációk. A Játék kommunikációs anyagaiban esetlegesen előforduló nyomtatási/elírási hibákért sem a Szervező, sem a Lebonyolítók, sem alvállalkozóik nem vállalnak felelősséget.

A Játékban vállalkozások, cégek nem vehetnek részt!

A nyeremények készpénzre át nem válthatóak és át nem ruházhatóak.
Az előírttól eltérő formátumú Pályázatok és vásárlási bizonylatok elbírálásának jogát a Szervező fenntartja.

A Játék levelező szervere által elküldött valamennyi e-mail üzenetet kézbesítettnek kell tekinteni.

A beküldött személyi adatok, blokkok/nyugták érvényességével kapcsolatban, vagy bármely más felmerülő vitás esetben a Szervező döntése az irányadó.

A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a hibás vagy nem valós Pályázatokat küldő, nem szabályosan, nem a Játék szellemével összeegyeztethető módon, illetve nem a megengedett eszközökkel résztvevő, és így a maga számára jogtalan előnyöket szerző (például több e-mail címmel, telefonszámmal vesz részt a Játékban, csapatban játszik, vagy nem a Játékban részt vevő termékek vásárlását igazoló gyűjtőblokkal/nyugtával pályázik stb.). Játékosokat időszakosan vagy véglegesen kizárja a Játékból, továbbá számukra a nyeremény átadását megtagadni jogosult. A Szervező döntése a kizárás kérdésében végleges és az nem vitatható.

A nem eredeti, megrongált, sérült, rosszul olvasható blokkal/nyugtával nem lehet részt venni a Játékban és az ezzel pályázó Játékos utólagosan kizárásra kerül. A blokkon/nyugtán egyértelműen beazonosíthatónak kell lennie a Pályázatban megadott adatok mindegyikének.

Amennyiben a nyertes személyét illetően vita keletkezik, úgy a nyeremény eljuttatásának kérdésében, illetve a nyertes személyének meghatározásában a Szervező döntése végleges és nem vitatható.

A Szervező és a Játék lebonyolításában résztvevő cégek az egyes nyeremények tekintetében semmilyen jótállást vagy szavatosságot nem vállalnak, a nyertes ilyen igényét a vonatkozó jogszabályi keretek között a nyeremény forgalmazójával, szolgáltatás nyújtójával szemben érvényesítheti.

A Játékban a Játékosnak olyan e-mail címet és telefonszámot kell használnia, illetve megadnia, amin a Játék ideje alatt, illetve amelyen a nyeremény átvétele miatt legkésőbb 2018. december 31-ig értesíthető nyertességéről, és a nyeremény átvétele érdekében szükséges további teendőiről. Ezen felelősség a Játékosé, ebből fakadó problémákért a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

A Szervező nem ajánlja a Játékban való részvételt harmadik személy által tulajdonolt telefonszám és e-mail cím megadásával. Amennyiben nem saját maga által regisztrált, tulajdonolt telefonszámot vagy e-mail címet vesz igénybe a Játékos, a Játék kezdete előtt kérje a jogosult hozzájárulását. A Játékkal kapcsolatos telefon és e-mail használat jogosultságából fakadó esetleges károkkal vagy vitákkal kapcsolatban Szervező, valamint a megbízásából eljáró ügynökség mindennemű felelősségét teljes mértékben kizárja. A Játékos által szolgáltatott valótlan, hiányos, megtévesztő, illetve téves adatokból származó esetleges károkért vagy jogvitákért a Szervezőt, valamint Lebonyolítókat semminemű felelősség nem terheli.

A részvételi szabályok bárminemű megsértése – akár a nyeremény átvételét követően is – a Játékból való kizárás következményét és esetleges jogi lépések megtételét vonja maga után. A Játékszabály megszegésével a Szervezőnek okozott kárért a Játékos teljes körű felelősséget vállal. A Szervező döntése a kizárás kérdésében végleges és az nem vitatható.

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (pl. számítógépes) manipulációt, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból.

Ha a Játékos a regisztrációja vagy a Pályázat beküldése közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

Szervező és Lebonyolítók kizárják a felelősségüket a Weboldal rajtuk kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a Weboldal nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesznek minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárják, illetve megszüntessék.

A Szervező és a Lebonyolítók kizárják a felelősségüket minden, a Weboldalt, online felületeket, illetve az azt működtető szervert ért külső támadások esetére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve a szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

Szervező és Lebonyolítók semmilyen felelősséget nem vállalnak, illetve mindennemű kártérítési igényt kizárnak a Pályázat beküldésével kapcsolatban esetlegesen felmerülő technikai hibákért (hardware- vagy software-hibák, lassú számítógép vagy internetkapcsolat/elérhetőség, internet szolgáltatók hibája, szerver-, vagy szolgáltatói hiba, az internetes oldal bármely okból történő részbeni vagy teljes elérhetetlensége, hálózati túlterheltség, engedély nélküli emberi vagy nem emberi beavatkozás a Játékba, így különösen, de nem kizárólagosan jogosulatlan hamisítás, számítógép-kalózkodás, lopás, vírus) továbbá kizárnak minden kártalanítási, kártérítési igényt a Játék során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, téves rendszerüzenetek/e-mailek kiküldéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

A weboldal optimális élményt asztali gépeken Google Chrome (56+ verzió), Mozilla Firefox (51+ verzió), Apple Safari (11+ verzió), Edge (16+ verzió) és Internet Explorer (11+ verzió) böngészőkben nyújt. A weboldal használatához minden esetben engedélyezni kell a böngészőben a JavaScript futtatását. A weboldal használata mobil eszközökön Google Chrome (61+ verzió) vagy Apple Safari (10.3+ verzió) böngészőkkel javasolt.

A postai kézbesítés elmaradásáért vagy késedelméért, valamint a kézbesítés/szállítás során (pl. a nyertes blokk/nyugta beküldésekor) keletkezett károkért és esetleges megsemmisülésért a Szervező és Lebonyolítók nem vállalnak felelősséget.

A Szervező fenntartja magának a jogot ezen hivatalos részvételi feltételek megváltoztatására, amennyiben szükségesnek ítéli meg. A módosításokról a Játékosok a Weboldalon értesülhetnek.

A Szervező valamennyi, a Játékkal kapcsolatban hozott döntése végleges, azokkal szemben fellebbezés, egyéb jogorvoslat, kártérítési vagy egyéb igény, vagy más egyéb jogi út kizárva.

Szervező, Lebonyolító a változás jogát fenntartja.

Budapest, 2018. szeptember 2.

Szervező